• Photography
 • اینجا گویی در زیر این آسمان تنها من زنده مانده ام

  اینجا گويیصدای انسان هرگز به گوش نخواهد رسیدتنها بادهای عصر سنگیبر دروازه های سیاه می کوبند اینجا گوییدر زیر این آسمانتنها من زنده مانده ام،زیرا نخستین انسانی بودمکه آرزوی جام شوکران کردم.“آنا آخماتووا”

 • Ride Your Dreams
 • سفرنامه شمال به جنوب با دوچرخه (بخش دوم)ـ

  قرار بر این بود که فردا به گردنه کولی کش برسیم که بیش از ۶۰ کیلومتر با اون فاصله نداشتیم. با صدای مسافران اتوبوسی که خراب شده بود از خواب بیدار شدیم و حرکت کردیم. تصویر زیبای مه صبح گاهی با چرخش سری مبدل به کابوس آلودگی هوایی می شد که منبع اون دودکش کارخانه […]

 • Ride Your Dreams
 • سفرنامه شمال به جنوب با دوچرخه (بخش اول)ـ

  دقیق یادم نیست، فکر کنم از وقتی که اولین دوچرخه سوار گردشگر رو دیدم دلم میخواست که با دوچرخه سفر کنم. چند سال پیش شروع کردم به مسافرت با دوچرخه و چند تا برنامه کوتاه، با چند تا دوست خوب رو تجربه کردم. ایده این سفر هم از همون روزها به ذهنم رسید. چند وقتی […]